ANMÄLAN TILL SVENSKA OFFSHORE POWERBOAT KLUBBEN (SVOP)
Registrering i klubbens register och anmälan till försäkrings agenten görs först när 1 000:- är insatt på vårt bankgiro.
Genom att skicka in denna sida ansöker du om medlemskap i klubben och har godtagit de ordningsregler vi har i klubben. Fyll i uppgifterna nedan, de ska användas till medlemsmatrikeln samt vid förhandlingar om förbättrade försäkringsvillkor för medlemmarna. Vid delägarskap  i båten skriv dennes namn uppgifter för var och en.
Skicka gärna in bilder till oss på mail till Lars ange filnamn i båtuppgifter.

Båtuppgifter
Namn samma som i namnuppgifter
Båtmodell måste anges
LängdxBredd
Vikt
AntalMotortyp
Effekthk
Special
Toppfart
Försäkring
Försäkringsbelopp
Premie
Filnamn på bild 1
Filnamn på bild 2
Filnamn på bild 3
Insert Cancel
Makera "Insert" när Du fyllt i båtuppgifter
Namnuppgifter
Namn
Adress
Postort
Land
Telefon
Företag
Epost
Född ååmmdd
Skador
Intygutbildning
Anmärkning
Datumupplägg åååå-mm-dd
Insert Cancel
Makera "Insert" när Du fyllt i namnuppgifter