Poker Run 1999 samt klubb mästerskap på Nämdöfjärden