Dessa bilder har Stefan Boman tagit, är Du intresserad att få din båt fotograferad eller kanske han redan har en bild på din båt. Vill Du komma i kontakt med Stefan når du honom på telefon 070 623 01 32.